Головна Новини - ТОВ «Спектр-Агро» - дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних макро - та мікродобрив, сільгоспмашин Новини Новини - ТОВ «Спектр-Агро» - дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних макро - та мікродобрив, сільгоспмашин ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

02.10.2019

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР-АГРО» (надалі – Товариство)

ЗАПРОШУЄ суб’єктів аудиторської діяльності до участі в Конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

Конкурсний відбір проводиться у відповідності із Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, який оприлюднено на офіційному сайті Товариства. (www.spectr-agro.com)

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору:

 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;
 • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
 • відповідати вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності відповідно до ст.23.Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у тому числі  мати достатній рівень кваліфікації та досвіду відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною численністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту, а також відсутність претензій, скандалів та будь яких стягнень;
 • інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
 • професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
 • вартість аудиторських послуг;
 • якість інформації, яка подається.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;
 • подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

 • надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме: 
 • підтвердження річної фінансової звітності ТОВ «СПЕКТР-АГРО» з метою  оприлюднення річної фінансової звітністі  разом з аудиторським висновком  на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку інша інформація, яка може бути корисною.

 

ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ – 02 ЖОВТНЯ  2019 РОКУ.

Термін подачі документів – до 10 жовтня  2019 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою .

Контактні особи:

Головний бухгалтер Рузієва Світлана Петрівна:

адреса електронної пошти  Svitlana.Ruziieva@spectr-agro.com тел.(067) 315 12 65

Організаційні питання, надання додаткових документів –Козуб Лідія  Володимирівна :

адреса електронної пошти  Lidiya.kozub@spectr-agro.com тел.(067) 235 19 23

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Результати конкурсу будуть розглянуті ревізійною комісією, на яку покладено функції аудиторського комітету. Інформація про результати конкурсу повідомляється на сайті ТОВ «СПЕКТР-АГРО» у розділі «Новини» у день затвердження суб’єкта, який  буде  проводити обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою.  

Порядок проведення конкурсу

Контакти
ТОВ «Спектр-Агро»
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
+38 (067) 219-06-32
agro@spectr-agro.com
ХIТ ПРОДАЖІВ
КВС ДЖЕРСІ
Copyright © 2009 — 2022 ТОВ «Спектр-Агро».
Всі права захищені.
Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтеся на використання файлів cookie spectr-agro.com і сторонніх файлів cookie, а також інших аналогічних технологій для підвищення зручності перегляду, аналізу взаємодії з нашим контентом і в інших законних ділових цілях.