Головна Фотогалерея - ТОВ «Спектр-Агро» - дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних макро - та мікродобрив, сільгоспмашин Публікації Фотогалерея - ТОВ «Спектр-Агро» - дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних макро - та мікродобрив, сільгоспмашин Унікальні добрива «Спектрум» від компанії «Спектр-Агро»
Унікальні добрива «Спектрум» від компанії «Спектр-Агро»
Унікальні добрива «Спектрум» від компанії «Спектр-Агро»

Унікальні добрива «Спектрум» від компанії «Спектр-Агро»

03.03.2016

Сьогодні вже кожний аграрій добре розуміє, що застосування якісних позакореневих добрив на культурах у критичні фенологічні фази – це забезпечення приросту врожайності мінімум 10-15% проти контролю та отримання товарної продукції поліпшеної якості.

Адже відомо, що в силу різних причин, понад 60% вітчизняних ґрунтів мають низький або дуже низький вміст сполук фосфору (P), азоту (N), сірки (S), бору (B), цинку (Zn), міді (Cu), молібдену (Mo), мають підвищену кислотність (рН водне – менше 6,5). За такого, позакореневі підживлення збалансованими водорозчинними мінеральними добривами грають ключову роль при вирощуванні культур. Оскільки спрацьовує закон «Мінімуму» Ю. Лібіха, який говорить про те, що «елемент, який знаходиться в мінімумі є обмежуючим фактором щодо росту, розвитку культури та підвищення її врожайності і продуктивності».

Добре розуміючи проблеми вітчизняного землеробства, спеціалісти компанії «Спект-Агро» вивели на вітчизняний ринок широку продуктову лінійку унікальних позакореневих добрива марки «Спектрум™» - «Борон 150», «ГрейнМікс», «КорнМікс», «Спектрум Мікс-С», «B+Mo»,  «АскоРіст», «Zn+S» та «АскоСтарт»такондиціонер води «Спектрум EASY-MIX»виробництва  компанії Headland Agrochemicals Ltd, Великобританія.

Щодо агрохімічних особливостей добрив марки «Спектрум»

Універсальні добрива
Відомо, що першим кроком в управлінні мінеральним живленням культура є передпосівна обробка насіння. Вона мінімум на 5-10% підвищує польову схожість, на 3-5% енергію проростання та поліпшує перезимівлю зернових озимих культур. «Спектрум АскоСтарт» спеціально розроблений дляпередпосівної обробки насіння культур, таблиця 1.

Склад добрива «Спектрум АскоСтарт»

Азот (N)

Магній (Mg)

Фосфор (P2O5)

Калій (K2O)

Сірка (S)

*Екстракт морських водоростей (ЕМВ)

0,04%

5,7%

31,8%

6,3%

0,11%

5%

Окрім збалансованої мінеральної поживи, у складі добрива міститься ще й екстракт морських водоростей роду «Ascophillum», який поліпшує обмінні процеси культур та підвищує їх стійкість до хвороб. «Спектрум АскоСтарт» застосовується за передпосівної обробки насіння в дозі 2-4 л/т напівсухим способом на машинах типу ПС-10. Перед обробкою насіння рекомендується попередньо провести тестування на сумісність із протравниками.

Поступово  набуває популярності в Україні позакореневе добривоСпектрум АскоРіст», яке має ще більш високий вміст екстракту морських водоростей та добре збалансоване за мінеральною поживою, табл.2.

Склад добрива «Спектрум АскоРіст»

N

Mn

Zn

Cu

P2O5

K2O

Fe

Mo

В

ЕМВ

3,7%

0,02%

   

1,76

3

0,01%

0,001%

0,014%

20%

«Спектрум АскоРіст» є універсальним добривом і вирізняється антистресовими властивостями рекомендується застосовувати на зернових колосових культурах (пшениця, ячмінь), кукурудзі, сої, соняшнику, є досвід використання на овочевих, ягідних культурах. Рекомендується його застосовувати у критичні фенологічні фази культур у дозі від 1,5 до 3,0 л/га.

Не меншої популярності у вітчизняному землеробстві набуло добриво «СпектрумМікс-С», таблиця 3. До його складу входить сірка, якої бракує сьогодні при вирощуванні сіркофільних культур – ріпаку, гірчиці, пшениці озимої, ячменю, кукурудзи, сої, соняшників, овочевих культур групи капуст тощо. Застосування препарату активує ростові процеси на ранніх стадіях розвитку культур, сприяє накопиченню білків, на пізніх стадіях-підвищує стійкість рослин до різного роду стресових факторів і хвороб та підвищує коефіцієнт поглинання біогенних елементів  кореневою системою.

Склад добрива «Спектрум Мікс-С»

N

Mn

MgO

Zn

Cu

P2O5

K2O

Fe

Mo

S

B

20%

0,26%

2,00%

0,14%

0,20%

8%

14%

0,02%

0,01%

9,7%

0,04%

Застосовується «Спектрум Мікс-С» на культурах за їх критичними фенологічними фазами у дозі від 2,5 до 5,0 л/га.

Спеціальні добрива

У продуктовій лінійці компанії «Спектр Агро» є ще спеціальні добрива для підживлення кукурудзи – «Спектрум КорнМікс» та зернових колосових культур - «СпектрумГрейнМікс», табл. 4, 5.

Склад добрива «Спектрум КорнМікс»

Азот (N)

Магній (MgO)

Цинк (Zn)

Мідь(Cu)

Фосфор (P2O5)

Калій (K2O)

Залізо (Fe)

Молібден(Mo)

7%

0,6%

 

0,1%

21%

7%

0,02%

 

 «Спектрум КорнМікс» застосовується на кукурудзі в фазах 3-4 та 6-8 листків в дозі 2,5-3 л/га.


Склад добрива «СпектрумГрейн Мікс» повністю відповідає особливостям фізіології мінерального живлення зернових колосових культур – пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівсу, табл.5.

Склад добрива «СпектрумГрейн Мікс»

Азот(N)

Марганець (Mn)

Магній(MgO)

Мідь(Cu)

34%

0,9%

2,1%

0,5%

Перше підживлення добривом «СпектрумГрейн Мікс» проводиться у кінці кущіння або на початок виходу у трубку в дозі 3 л/га, а друге підживлення – в кінці виходу в трубку або на початку колосіння зернових культур дозою 2 кг/га. Такі підживлення дозволяють забезпечити потреби зернових культур в азоті, магнію, марганці та міді, які активують продуційні процеси зернових культур, особливо при синтезі білків. Добриво дозволяється комбінувати з карбамідом, сульфатом магнію, засобами захисту рослин в одному робочому розчині.Однак таке комбінування добрива «СпектрумГрейн Мікс» потребує проведення попереднього тестування на змішування та фітотоксичність культур.

Коректори дефіциту елементів мінерального живлення

Результати візуальної діагностики засвідчують, що ріпаку, гірчиці, соняшнику постійно бракує сполук бору (В), сої, гороху, бобам – бору і молібдену, а зерновим культурам – пшениці,кукурудзі, ячменю, тритикале бракує - цинку (Zn) та сірки (S).

Добре розуміючи усі ці негаразди, компанія «Спектр-Агро» ввела у свою продуктову лінійку коректори дефіциту мікроелементів, а саме добриво - «Спектрум Борон150», «СпектрумB+Мо» та «СпектрумZn+S».

У складі «Спектрум Борон150» міститься 15% бору (В). Підживлення борофільних культур «Спектрум Борон150» проводиться дозою не більше 1л/га. Дворазове його застосування дозволяє на 60-70% забезпечити потреби культур сполуками бору.

«СпектрумB+Мо» містить 15% бору (В) та 0,75% молібдену (Мо). Його рекомендується застосовувати в дозі 1л/га. Норма застосування цього добрива на бобових культурах складає 2 л/га. Підживлення добривом «СпектрумB+Мо» бобових культур проводиться на початку їх росту та розвитку та у фазі бутонізації.

Хочеться акцентувати увагу наших читачів на фізіологічну роль сполук бору та молібдену у мінеральному живленні культур. Оскільки ці елементи мінерального живлення з кожним роком набувають все більшого значення. Причиною цього є те, що у структурі посівних площ борофільні культури – соняшники, ріпак, гірчиця, соя, буряки цукрові, кукурудза в Україні займають понад 40%, а дефіцитний баланс бору призводить до небажаних наслідків. Оскільки сполуки бору сприяють: синтезу меристемних (твірних) тканин як вегетативних органів, так і кореневої системи, заплідненню квіток, забезпечують транспортування продуктів фотосинтезу із вегетативних органів до товарної продукції культур, підвищуючи вміст сухої речовини, цукрів тощо.

У наслідок постійного підкислення ґрунтів України, сполуки молібдену стають нерухомими у ґрунтовому розчині та недоступні культурам. При цьому брак сполук молібдену погіршує азотний обмін, засвоєння сполук фосфору, заліза, синтез хлорофілу. Оскільки молібден входить до складу ферменту нітрогенази, яка приймає активну участь в засвоєнні сполук азоту та сприяє біологічній фіксації азоту атмосфери бобовими культурами.

У складі добрива «СпектрумZn+S» міститься 14% цинку (Zn), 17,2% сірки (S) та 0,016% гумінових кислот. Добриво знайшло широке застосування на кукурудзі, є досвід використання на пшениці, ячмені, ріпаку, як підсилювач (збагачувач цинком, сіркою, гуматами) позакореневих добрив «Спектрум КорнМікс», «Спектрум Мікс-С» та «Спектрум АскоРіст».

Кондиціонер води

Відомо, що якість води, а саме її висока твердість та лужність погіршує ефективність впливу засобів захисту рослин на шкідливі біологічні об’єкти. Також висока твердість води знижує й розчинність твердих позакореневих добрив. Особливо це стосується Східних, Південно-Східних, Південних регіонахів України, де вода характеризується надмірною твердістю та лужністю. За такого, компанія «Спектр-Агро» рекомендує застосовувати поліпшувач води марки – «Спектрум EASY-MIX». Застосовується «Спектрум Easy-Mix» за слабо лужної води (за рН від 7,5 до 8,5) у дозі 0,5 л, за лужної (рН від 8,5 до 9,5) – 1,0 л , а за сильно лужної (рН понад 9,5) – 2,0 л/1000 літрів води.

На завершення хочеться повідомити вітчизняних аграріїв, що сьогодні компанія «Спектр-Агро» динамічно розвивається на ринку спеціальних мінеральних добрив. Ми маємо широку продуктову лінійку унікальних позакореневих добрив марки «Спектрум™»,застосування яких дозволяє забезпечити фізіологічні потреби культур у мінеральному живленню та отримати високу продуктивність культур. Тож звертайтесь до нас і ми допоможемо Вам досягти вагомих успіхів.


Контакти
ТОВ «Спектр-Агро»
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
+38 (067) 219-06-32
agro@spectr-agro.com
ХIТ ПРОДАЖІВ
MAXPLANT 18-18-18+3MgO+ME
Copyright © 2009 — 2022 ТОВ «Спектр-Агро».
Всі права захищені.
Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтеся на використання файлів cookie spectr-agro.com і сторонніх файлів cookie, а також інших аналогічних технологій для підвищення зручності перегляду, аналізу взаємодії з нашим контентом і в інших законних ділових цілях.